podmínky členství

 

Členství ve spolku je nezbytnou podmínkou k možné registraci člena u sportovního svazu a tím i účasti v soutěžích, vypisovaných spolkem, krajským či národním sportovním svazem.

Prvotní podmínkou zájemce o členství je seznámit se s těmito podmínkami členství, předat spolku osobní data a uhradit členské příspěvky v daných termínech.

Aktualizace (obnova) členství a registrace u svazu vzniká zaplacením členských příspěvků nejdéle v přiměřené lhůtě pro další roční období a tím nastává zjevné potvrzení o předání nezbytných osobních dat.

 typ klubového fee (členského poplatku)

  Kč/rok

 DĚTI  do  10 let včetně roku dovršení      500 Kč
 MLÁDEŽ, STUDUJÍCI (od 11 let do 24 let v roce dovršení)  1.500 Kč
 SUPERSENIOR (ženy/muži 65+, tj. od 66 let v roce dovršení věku)   1.000 Kč
 SENIOR  ženy/muži 50+, tj. od 51-65 let v roce dovršení věku  1.500 Kč
 Výše nevyjmenovaní  1.800 Kč
 Termín úhrady:  25. ledna běžného roku            (* viz níže)
 Číslo účtu:  2102028660
 kód banky:  2700           (UniCredit Bank a.s.)
 Variabilní symbol:   reg. cislo ve tvaru 05101555 (051XXXXX)

 Kontonummer

 IBAN CZ88 2700 0000 0021 0202 8660    BIC BACXCZPP
 Angaben für Überweisung

Club Fee ist möglich auch in EUR zu bezahlen (Wir befürworten den Betrag direkt in CZK  aus  dem EUR Konto zu überweisen).

Bankspesen bezahlt: OUR alle Bankgebühren trägt der AutraggeberEmpfänger: Golf club Nová Bystřice, z.s., 377 01 Jindřichův Hradec.

Bank des Empfängers: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , Na Příkopě 20, 111 21 Praha 1

Nachricht für den Empfänger: Registrationsnummer bei Tschechischer golffederation (České golfové federace) zB. 0511520. (051XYXY)Dem Betrag in EUR wird nach dem aktuellen Wechselkurs der UniCreditbank CZ in CZK gewechselt. 

 

Pravidla aktivace členství a registrace u národního sportovního svazu, včetně ukončení:

  • po povinně provedené hendikepové kontrole, prováděné zpravidla v 51 týdnu roku je nastavena všem členům tzv. blokace v centrální evidenci u cgf.cz a nastavena nová platnost členství do 25.5. následujícího roku s ohledem na "přiměřenou lhůtu, viz dále".
  • termín úhrady ročních poplatků: blokace je uvolněna neprodleně po zaplacení klubového fee pro rok následující, které je člen povinnen  uhradit tak, aby klubové fee bylo připsáno na účet klubu dnem 25.ledna běžného roku.
  • stav členské základny spolku, zjištěný k 31.1. je zahrnut do hromadné objednávky tisku registračních karet pro roční období.
  • zaplacení klubového fee po termínu splatnosti, tj. připsáním na výše uvedený účet v přiměřené lhůtě - do 25.5. dojde k uvolnění blokace v centrálním registru a aktivaci členství. 
  • pokud není klubové fee zaplaceno do 25.5. běžného roku, tj. v přiměřené lhůtě, členství zaniká a spolek vyřadí člena z členské databáze i z registru národního registru u ČGF a z Informačního systému ČUS, tj. ve smyslu § 238 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • v případě ukončení členství a domovské registrace u GC NB a přechodu do jiného spolku si hráč musí zajistit aktivaci domovské registrace u nového klubu
  • v případě ukončení členství v průběhu kalendářního roku nevzniká nárok na vrácení zaplaceného ročního poplatku ani v alikvotní výši
  • v případě ukončení členství je správcem osobních dat proveden výmaz dat z registru ČUS, národního sportovního svazu a z evidence spolku a o provedení těchto úkonů je člen srozuměn mail. zprávou.

 

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA