úvodní slovo v listopadu 1999

…….Pohraničí  je území podél hranic, které v podobě jak jsme je vnímali, mělo paradoxně svůj zrod  ve významném roce 1918. Vznik většiny vesniček v pohraničí je datován do přelomu 12. a 13. století a zánik mnoha z nich do padesátých let minulého století. Novináři píší velice opatrně o zaniklých osadách a zřejmě bez vědomí toho, že zánik proces.

Otázkou je, jak zanikají obce právě zde, v tektonicky stabilizovaném prostředí. Vesničky nezanikly, ale byly zlikvidovány. Zánik a likvidace jsou slova zpravidla se stejným koncem, ale odlišného procesu.

Našim záměrem není obnova nejbližší zlikvidované obce (Mnich) jak je nám mnohdy podsouváno, ale výstavba sportovního, golfového komplexu. Nejsme natolik kapitálově silní, abychom mohli napravovat škody, vzniklé politickým rozhodnutím minulých režimů. Našim záměrem je umožnit široké veřejnosti poznat dříve a velmi dlouho zapovězenou hru a jejím prostřednictvím i tuto krajinu a pozvednout jméno regionu České Kanady.

Za uplynulých 10 let se změnilo mnohé, ale dva prvky na Jindřichohradecku jsou naprosto výjimečné a v obou neseme iniciativu zrodu. Jsou to dva projekty, které pozvedly renomé Jindřichohradecka na společenské výsluní a daly okresu jinou úroveň. Prvním je zřízení University v Jindř. Hradci a druhým je golfový resort, jehož význam pro region bude teprve v budoucím  čase doceněn.

Tímto hřištěm dotváříme seskupení golfových hřišť s rakouskou stranou a zvyšujeme počet golfových jamek na 144, což je více než je dosud v celé České republice.  

 (11/1999)