Golf je v Kanadě sport Nr. 1

Datum: 18. 04. 2011

Více než 6 mil. Kanaďanů hraje golf, což je neuvěřitelný poměr.....téměř každý pátý Kanaďan hraje golf. Je tím vyvrácena fikce, že v Kanadě hrají všichni hokej. Při tomto poměru, přeneseném do prostředí České republiky by nás muselo golf hrát 2 miliony obyvatel, což by znamenalo navýšit stávajících 90 hřišť min. 15 x, na celkový počet cca 1300 hřišť. Proč ne? To bychom museli do školních osnov zavést vedle plavání také výuku golfu a etikety. Který ministr školství hraje golf?