Ten Years After

Datum: 13. 11. 2009

Pro ty, kteří nepamatují co v uvedených obdobích bylo, připomeneme několika body tehdejší situaci z pohledu golfu:

  • V roce 1905 bylo na počest anglického krále Edwarda VII., který v té době jezdil do lázní a miloval golf otevřeno první golfové hřiště v ČR v Mariánských lázních. 
  • O tom, že golf byl populárním již v 15. století  svědčí výnos krále Jamese II. z roku 1457, který roztrpčen tím, že se jeho lid poddaný věnuje spíše hře než nácviku lukostřelby důležité pro různé války a bitvy, zakázal hru pod trestem smrti oběšením.
  • Jenže o půlstoletí později se hra zalíbila natolik jednomu z jeho následníků Jamesi VI. tak, že hru nejen povolil, ale začal se jí sám zabývat. A pak to již šlo ráz na ráz a tak se jí věnovali jen ti bohatší, ale roky i vývoj spěl kupředu mílovými kroky staletími.
  • V roce 1744 už hra dostala jasný řád. Byla vydána první pravidla golfu, nazvaná Thirtheen Articles,z nichž mnoha de facto platí dodnes.
  • Bohužel až dnes se také mnozí dozvídáme to, že golf se po dlouhých 92 letech vrací na pořad olympijských her,  (1924 v Paříži). S překvapením mnozí zjišťují, že golf není výstředním manýrem, ale že má neuvěřitelnou historii. Těžko nalézt srovnatelnou historii jiných sportů.
  • V roce 1996 existovaly v ČR golfová hřiště: Karlovy  Vary, Mariánské lázně, čerstvě otevřený Karlštejn, Šilhéřovice a několik málo dalších. Také byl po 3 letých přípravách byl v r. 96 založen Golfový klub Nová Bystřice a o další 3 roky později přišla do Čech golfová revoluce.

 13. listopadu 1999 byl slavnostně otevřen driving v Nové Bystřici. Po předchozích peripetiích s dogmaty a nepochopením byl tento okamžik velkým zlomem pro region a celou republiku. Tohoto dne přišli na driving přednosta okresního úřadu, starosta obce Nové Bystřice, starosta Jindř. Hradce, ale také prezident České golfové federace Hanuš Goldscheider a mnozí další, kteří záměru na svět pomohli a o nichž se ani dodnes příliš neví, aby po grilovaném steaku na pepři, byli uvedeni v kauze:  „v pohraničí se po deseti letech opět střílelo“. 

Několik fotografií zobrazuje průběh terénních úprav a historické okamžiky dne 13.11.1999. Přes noc však napadl sníh a tak první golfové kursy proběhly v několika turnusech v Tunisku.

pro dokreslení situace uvádíme  citaci z jednoho odvolání z poloviny r. 1999:

"Celý průběh zvratů byl vydatně a negativně medializován a vytvářen pro veřejnost názor, že tato investiční akce je stejně riziková jako jiné díky mediím notoricky známé investiční záměry (elektrárna Temelín a těžba zlata kyanidovým loužením v Kašperských Horách,, apod.) a vznikaly názory, že i výstavbu golfového hřiště lze považovat za skrytou skládku nebezpečného odpadu.

Chtěli bychom zdůraznit, že našim cílem je výstavba přírodního hřiště, maximálně respektující dané krajinné prostředí."

Následující roky byla Nová Bystřice fenomén a příklad renesance tohoto sportu v novém prostředí. Příklady táhnou a obrovská golfová expanze přešla velmi rychle do celé republiky a Čechy se tak později staly neobjevenou golfovou destinací Evropy. 

Paradoxně,  nyní  "deset let po"  renesanci přichází  přechodné období golfového manýrismu, tápání a přešlapování na místě.   

několik z historických dokumentů