Víkend plný velkých turnajů.

Datum: 07. 10. 2013

V pozadí Presidents Cup (výběr USA proti zbytku světa bez hráčů Evropy) a kontinentálního turnaje Seve Trophy (hráči z Velké Británie a Irska proti zbytku Evropy) byl odehrán 1. ročník souboje "Česká Kanada versus Nová Amerika" pod názvem Slavata Cup.

Tato akce je připomenutím prvních snah o prosazení golfu do České kotliny již počátkem 17. století s Alžbětou Stuartovnou, manželkou Fridricha Falckého a dcerou krále Jakuba I. Stuarta, v jehož období vlády a s jeho podporou byly uskutečněny v roce 1604 první novodobé,  Anglické olympijské hry.

Již tehdy přišly Alžbětou Stuartovnou do Českého království první naděje na rozšíření golfu i do naší kotliny.  Bohužel  porážkou Protestantské unie od armád Katolické ligy a Svaté říše římské 8.11.1620  u Bílé hory skončily snahy o přenesení golfu do Českých zemí již na počátku 17. století.

Důsledkem Bílé hory se golf probil do Českých zemí opět až s anglickým vlivem, po téměř 300 letech,  s končící vládou Habsburků.

K dalšímu a výraznému rozšíření golfu v Čechách napomohla filosofie GC Nová Bystřice, která otevřela golfový boom zejména vznikem 1. veřejného hřiště v principu "pay and play".

Tato nová serie turnajů byla připravena ve spolupráci s Agenturou Česká Kanada. V nultém ročníku, v roce 2012 k datu výroční bitvy na Bílé hoře, soubojem v Bejdově jsme si ověřili, že tento termín je velmi pozdní, proto pro rok 2013 a 1. ročník jsme volili již obvyklý termín velkých turnajů.

 

VÍCE K TURNAJI VČETNĚ FOTODOKUMENTACE (průběh obou dnů v časové řadě)