první prezident České golfové federace, pan Hanuš Goldscheider

Datum: 28. 10. 2011

28. října je mimo jiné také dnem  připomenutí 90 let od narození prvního prezidenta České golfové federace, pana Hanuše Goldscheidera.

V roce 1968 byl založen Československý golfový svaz a Hanuš Goldscheider se stal jeho mezinárodním tajemníkem. V této funkci působil více než dvacet let v těžkých podmínkách totalitního a golfu nepřátelského režimu a největší měrou se zasloužil o znovuzařazení Československa do rodiny evropských a potažmo světových golfových zemí, ze které bylo v roce 1952 násilně vytrženo. Jednalo se nejen o obnovení členství Československého golfového svazu v Evropské golfové asociaci a o vstup do světové organizace World Amateur Golf Council, ale hlavně o vytvoření řady osobních kontaktů a přátelských vztahů s významnými osobnostmi světového golfu.

V roce 1978 ocenil nejslavnější golfový klub Royal and Ancient Golf Club of St.Anrews tyto zásluhy o rozvoj golfu a přijal pana Hanuše Goldscheidera za svého člena. Postavení H.Goldscheidera na mezinárodní scéně umožnilo konat v létech 1979 až 1998 u nás čtyři Amatérská mistrovství Evropy. (zdroj: golf.cz)

Byl také velkým příznivcem naší cesty otevření golfu široké veřejnosti a jeho pojetí jako dostupného sportu. Fotografie je z 13.11.1999, slavnostního představení dokončeného drivingu v Nové Bystřici, kdy již devítka byla zaseta a čekala na zahájení provozu jako první public.