fáze entuziasmu

 • Golfový klub vznikl po dvouleté přípravě iniciativou zakládajících členů (Roman Khaur, Lad. Mátl) a dále Jakuba Cajthamla v roce 1996 (registrací u Min. vnitra ČR dne 29.2.1996)  v době, kdy v českém prostředí bylo 13 golfových hřišť.
 • GC vznikl již jako logické vyústění několika let příprav k výstavbě golfového hřiště, po několikaletém mapování prostředí Novobystřicka a hledání nejvhodnější lokality.
 • Klub vznikl také jako subjekt pro námluvy s možnými investory budoucí výstavby golfového hřiště v době, kdy již byla jako definitivní vybrána stávající lokalita resortu a v kdy již byly připraveny základní studie, které byly již v začátku konzultovány s rakouskými architekty Güntherem a Geroldou Hauserovými.
 • S touto již připravenou rozvahou, studiemi, byli oslovováni možní investoři a pátým v řadě byla společnost Farm Invest s.r.o., která měla v regionu i jiné aktivity. Jejím  právním nástupcem je nynější vlastník a provozovatel resortu, Golfexploitation s.r.o.
 • Iniciativou GCNB vznikl projekt dnešního resortu a celé ideové schéma resortu včetně názvu, stejně jako otevřený přístup ke golfu jako ke sportu, kterému musí být sejmuta nálepka sportu pro vyvolené.
 • 15.10.1999 - přijat první člen (nad zakládající členy klubu)
 • 4.11.1999 se golfový klub stal řádným členem ČSTV
 • 13.11.1999 bylo slavnostně prezentováno první veřejné 9. jamkové hřiště
 • 11/1999 zahájeny první golfové kursy
 • únor-březen/2000 první 4 turnusy v Tunisku (se společností Intercontact Praha)
 • březen 2000  - přijat za člena České golfové federace (národního sportovního svazu ve struktuře ČSTV)
 • květen 2000 - zahájení provozu driving range a putting greenu
 • září 2000 - zahájení provozu na devíti jamkách v režimu public course a první turnaj - GC Nová Bystřice x GC Weitra.
 • iniciativou GCNB vznikl v roce 2004 Krajský svaz golfu ve struktuře ČSTV (stále jediný v ČR) a byly tak zahájeny krajské soutěže družstev,jednotlivců o titul mistra kraje. (k iniciativě GCNB přistoupil GC Mnich a GC Bechyně) 
 • nepochopenou iniciativou bylo námi připravené sdružení provozovatelů hřišť, jako subjektu ve vztahu k turismu a zapojení do mezinárodních vztahů.   

V roce 2001 již klub přesáhl počtem členů všechna očekávání a jeho členská základna tvořila 1/7 golfové základny CR. 

V pozdější době byl ve vztahu k 18 jamkovému hřišti založen GC Mnich, do něhož přešla podstatná část z členů hráčsky již na vyšší úrovni a byl tak vytvořen základ pro uspořádání A,B týmů.  

Prostředí 1. veřejného hřiště v ČR se tak stalo golfovou porodnicí České republiky a GC Nová Bystřice se zapsal do historie českého golfu jako ten, který prolomil do té doby panující veřejné mínění o golfu jako sportu pro snoby.

Nastavili jsme principy, které otevíraly přístup ke golfu  každému a tento přístup otevřel golfový boom v ČR.

Ke stažení