HCP v zahraničí

K záznamu nového HCP je potřebné doložit dva dokumenty:

  • scan kopii skórkarty ze zahraničního turnaje, opatřenou potvrzením pořadatele (razítko+podpis)
  • kopii výsledkové listiny.

Obě listiny odeslat na STK klubu k provedení změn na serveru cgf.cz. 

doručující mail: golf@no-by.cz

neprodleně po doručení bude provedena aktualizace Vámi dosaženého výsledku na serveru cgf.cz