SLAVATA CUP

 

Golf byl v roce 1457 oficiálně zakázán výnosem skotského parlamentu. To byla též první doložená písemná zmínka o hře zvané golf. Veškeré restrikce se minuly účinkem a zákaz byl po 40 letech zrušen.

V průběhu 16. a 17. století hra stále nabývala na větší a větší popularitě  a rozšiřovala se z původního východního pobřeží (okolí St. Andrews, Edinburghu) stále dál.

Díky veliké oblibě golfu i v královské rodině a u šlechty všeobecně se golf brzy rozšířil po celém Skotsku a následně i do Anglie.

První novodobé sportovní hry nesoucí označení „olympijské“, byly Anglické olympijské hry (1604), které podporoval i velký příznivec a propagátor sportu, král Jakub I. Stuart.

Jeho dcera, Alžběta Stuartovna byla manželkou Fridricha Falckého, českého krále a pro české protestantské stavy představovala příslib anglické pomoci, kterou ovšem Jakub I. svému zeti v dostatečné míře neposkytl.

S Alžbětou Stuartovnou tak přišly do Českého království první naděje na rozšíření golfu i do naší kotliny. Bohužel  porážkou Protestantské unie od armád Katolické ligy a Svaté říše římské 8.11.1620  u Bílé hory skončily snahy o přenesení golfu do Českých zemí již na počátku 17. století.

Fridrich Falcký s Alžbětou a dětmi odjel ze země. Jeho nejmladší syn, Rupert Falcký se později stal prvním guvernérem společnosti spravující podstatnou část území Nové země, (Země Prince Ruperta), rozsahem polovina území dnešní Kanady.  A s nástupem dcery Žofie na anglický trůn přišel (1701) zákon o nástupnictví, podle české krve.

Důsledkem Bílé hory se golf probil do Českých zemí opět až s anglickým vlivem, po téměř 300 letech,  s končící vládou Habsburků.

 

vztah Alžběty Stuartovny k České Kanadě

Ze slovního pořádku názvu regionu Česká Kanada vyplývá, že by historicky české území mělo být Kanadské a kolonizováno Čechy.

Uvádí se však, že název „Česká Kanada“ vznikl na základě podobnosti místní krajiny s krajinou v Kanadě a snad jej přinesli trampové. 49. rovnoběžka nás zcela neomylně vede do Kanady.

Její první správní území na tehdejším kontinentu Nové země se jmenovalo Rupertova země, tedy právě po Rupertu Falckém, synu Fridricha Falckého a Alžběty Stuartovny, narozeném v Praze. Není tedy původ názvu regionu skutečně jinde?

V témže čase patřilo novobystřické panství Slavatům. Vilém Slavata jako nejvyšší kancléř Českého království byl velmi vlivnou osobou. Nemůžeme vyloučit, ba naopak musíme předpokládat konspirační dohodu tajného rady a Falckého bojového ducha v zájmu tehdejší kolonizace Nové země - Ameriky a pojmenování nového území jako Česká Kanada. Pokud si odpovíme že vyloučeno to není, je jediným vysvětlením toho, že se tak nestalo to, že ani tajné dohody se nedodržují.

Takže z naší dedukce vyplývá, že když se nepodařilo pojmenovat vzdálené území Českou Kanadou, nechť se tak jmenuje území, jehož srdcem je hrad Landštejn a nechť jej máme pro radost a potěšení.

Vilém Slavata je významná osobnost českých dějin, se kterou je spojen region České Kanady, významné české rody a na to navazující vztahy, vytvářené Agenturou Česká Kanada, GC Nová Bystřice ku prospěchu regionu.

 

připomenutí prvních snah

Na počest prvního pokusu prosadit golf do Českých zemí vítězstvím stavů a Protestantské unie,  byla svedena golfová bitva mezi týmy České Kanady a Bílé hory týden před výročím bitvy (7.11.), přenesená přímo na rakouské bitevní pole v Bejdově. 

V 0. ročníku Poháru Viléma Slavaty vyhrál tým Bílé hory 27. října 2012. Po debaklu v první části bitvy (fourball a foursome),   přišla druhého dne do  štábu soupeře (hotel Arkáda)  dvojice vyjednavačů rozprášeného týmu České Kanady s bílou vlajkou na sedmičce holi. 

Pokorně odevzdali Pohár Viléma Slavaty do rukou vítězného týmu včetně 12Y Canadien club whisky, kozí sýr z farmy Penikov a na souboj muže proti muži (singly) již v zasněženém bitevním poli nedošlo.

 

© Agentura Česká Kanada & GC Nová Bystřice

 

Tím se příběh a nultý ročník Slavata Cup uzavírá a přenáší do polohy pravidelných turnajů Česká Kanada versus Nová Amerika v zájmu vzájemné podpory a podpory golfu, jednoho z nejstarších sportů.  1. ročník - 2013

Víkend plný velkých turnajů. v pozadí Presidents Cup (výběr USA proti zbytku světa bez hráčů Evropy) a Seve Trophy (hráči z Velké Británie a Irska proti zbytku Evropy) byl odehrán 1. ročník souboje "Česká Kanada versus Nová Amerika" pod názvem Slavata Cup.